Privacy Policy

1. Inleiding

Too Good To Go ApS (“TGTG”) stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat uw privégegevens tijdens het gebruik van onze Diensten zijn beschermd. Daarvoor hanteren we een beleid waarin wordt bepaald hoe uw Persoonsgegevens worden verwerkt en beschermd. Op onze websites en mobiele applicaties (“Platform”) vindt u altijd de meest recente versie van ons Privacybeleid. Dit Privacybeleid is enkel van toepassing op klanten van Too Good To Go ApS en gebruikers van ons Platform en onze Diensten.

2. Welke informatie verzamelen we?

TGTG verzamelt informatie waarmee we de werking van onze activiteiten kunnen garanderen en op basis waarvan we u mogelijkheden bieden om voedselverspilling tegen te gaan. We verzamelen zowel Persoonsgegevens als Andere Informatie om deze doelstellingen te ondersteunen.

 • "Persoonsgegevens" betreft informatie die rechtstreeks of onrechtstreeks en afzonderlijk of gecombineerd met andere informatie kan worden gebruikt om u als individuele Klant te identificeren. Deze informatie kan uw precieze Locatiegegevens omvatten.
 • "Andere Informatie" betreft informatie die anoniem en/of geaggregeerd is, geen identiteitsgegevens omvat of op een andere wijze uw identiteit niet vrijgeeft. Als voorbeelden zijn browserinfo en info over uw besturingssysteem, de tijd die u spendeerde bij het gebruik van onze Diensten en de bezochte webpagina’s te noemen. We verzamelen en gebruiken deze informatie om inzicht te verwerven over hoe u en onze Klanten als geheel onze Diensten gebruiken en om permanent producten en diensten te verfijnen, te verbeteren, te innoveren en te ontwikkelen die inspelen op de behoeften van onze Klanten. We verzamelen tevens antwoorden van betrouwbare Leveranciers van Betaaldiensten wanneer u aankopen op het Platform verricht. Afhankelijk van de gekozen betaalwijze kan deze informatie een registratie-ID omvatten die naar de Leverancier van Betaaldiensten is verzonden. Om aankopen via de TGTG-applicatie af te ronden, vragen we u bepaalde financiële informatie mee te delen (bv. uw PayPal-gebruikersnaam of kredietkaartinformatie) om de verwerking van betalingen te vergemakkelijken.
 • De Leverancier van Betaaldiensten dient deze betalingsinformatie (kredietkaartinformatie) te verzamelen aangezien deze info noodzakelijk is voor een efficiënte uitvoering van de overeenkomst met u en tevens om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving (zoals de antiwitwaswetgeving). Zonder deze informatie kan u het TGTG-platform niet gebruiken. TGTG zal enkel een betalingsbewijs (payment token) bewaren om uw betaling te verwerken.
 • Indien u een mobiel apparaat gebruikt, verzamelen en gebruiken we tevens uw Apple Identifier for Advertising (IDFA) en Google Advertising ID (AAID) om uw apparaat te herkennen en om activiteiten met betrekking tot onze Diensten te ondersteunen. Deze cijfer-ID’s zijn niet permanent aan uw apparaat gekoppeld en afhankelijk van uw besturingssysteem kan u ze via de instellingen van uw apparaat resetten.

Hoe verzamelen we Persoonsgegevens?

 1. Informatie die u ons verstrekt: wanneer u zich bij ons registreert, verzamelen we registratie- en demografische gegevens, zoals bij voorbeeld uw naam, e-mailadres, paswoord, land en exacte locatie. We verzamelen tevens uw mobiele telefoonnummer.

 2. Informatie die we automatisch verzamelen op basis van uw gebruik van het TGTG-PLATFORM: wanneer u het TGTG-Platform gebruikt, verzamelen we automatisch informatie, onder andere persoonsgebonden informatie, over de diensten die u gebruikt en over de wijze waarop u ze gebruikt. Deze informatie is noodzakelijk voor de efficiënte uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons, om ons toe te laten te voldoen aan de wettelijke verplichtingen en in het kader van ons gerechtvaardigd belang om de functionaliteiten van het TGTG-Platform aan te bieden en te verbeteren.

 3. Wanneer u onze Diensten gebruikt of er onderling gegevens mee uitwisselt, kunnen we informatie over uw precieze of benaderende locatie verzamelen zoals die op basis van gegevens zoals uw IP-adres of GPS van uw mobiel apparaat wordt bepaald en kunnen we u zo een betere gebruikerservaring bieden. Bij de meeste mobiele apparaten kan u het gebruik van locatiediensten voor applicaties in het menu Instellingen van het apparaat beheren of uitschakelen. We verzamelen informatie over uw interactie met het TGTG-Platform. We verzamelen automatisch loggegevens en informatie over uw apparaat. We gebruiken cookies en andere gelijkaardige technologieën. TGTG verzamelt informatie met betrekking tot uw betalingstransacties via het TGTG-Platform. Deze informatie is noodzakelijk voor de efficiënte uitvoering van de overeenkomst tussen u en TGTG.

  Hoe verzamelen we Locatiegegevens?

  1. via uw mobiele provider,
  2. rechtstreeks vanuit het apparaat waarop u onze Diensten gebruikt.

  De wijze waarop we Locatiegegevens verzamelen is afhankelijk van het feit of u via een website of via een mobiele applicatie toegang tot onze Diensten verkrijgt.

  Indien u via één van onze mobiele applicaties toegang tot onze Diensten verkrijgt, zal de wijze waarop we Locatiegegevens verzamelen al naargelang van het besturingssysteem van uw mobiel apparaat verschillen. We verzamelen evenwel nooit Locatiegegevens tenzij u ons daartoe de toelating verleent wanneer we er u om verzoeken. Indien u ons in de applicatie geen toelating tot het verzamelen van Locatiegegevens verleent, zullen we uw Locatiegegevens niet verzamelen, tenzij u ze manueel invoert.

  Andere Informatie: we kunnen Andere Informatie over het gebruik van onze Diensten verzamelen. Deze informatie omvat bij voorbeeld het type van het apparaat dat u gebruikt, de (mobiele) provider, het browsertype, het besturingssysteem, de internetdomeinnaam en de hostnaam, de datum en het uur van toegang en tevens de referring URL en de onward URL, evenals de transactiegegevens met betrekking tot de door u verrichte transacties en hoe u met de Diensten gegevens uitwisselt, zoals welke gegevens worden getoond, op welke gegevens u klikt of welke gegevens u heeft gedeeld, ckickstreampatronen, de tijd die u op elke website of webpagina heeft doorgebracht en opzoekingen die u op onze Diensten heeft verricht.

 4. Wanneer u via sociale media toegang tot onze Diensten verkrijgt, kunnen we informatie over uw account of profiel verzamelen.

  U kan ervoor opteren via Facebook of andere netwerkdiensten ("Sociale-netwerkdiensten") toegang tot onze Diensten mogelijk te maken of op onze Diensten in te loggen of te registreren. Indien u via uw account(s) van uw Sociale-netwerkdiensten inlogt, kunnen we Persoonsgegevens verzamelen die u aan de betreffende Sociale-netwerkdienst heeft meegedeeld. Indien u bij voorbeeld met uw gebruikersnaam en wachtwoord (Facebook credentials) via Facebook inlogt, kunnen we - met uw toestemming - Persoonsgegevens van uw Facebookprofiel, zoals uw e-mailadres, verzamelen in de mate dat dit overeenkomstig de Gebruiksvoorwaarden van Facebook is toegelaten. Indien u ons deze informatie niet wenst te verschaffen, dient u de privacy-instellingen op uw account bij de betreffende Sociale-netwerkdienst aan te passen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de privacy-informatie en de gebruiksvoorwaarden voor uw account bij de betreffende Sociale-netwerkdienst die bepalen hoe deze accountinformatie wordt verzameld en met ons gedeeld.

 5. Indien u aan enquêtes, promoties, wedstrijden en sweepstakes (bv. loterijen) deelneemt, verzamelen we contactgegevens, demografische informatie en informatie die bepaalt of u aan dergelijke acties mag deelnemen of niet.

  We kunnen wedstrijden, sweepstakes en andere promoties ("Promoties") sponsoren en kunnen u verzoeken Persoonsgegevens mee te delen, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd en andere informatie die mee kan bepalen of u kan deelnemen. 

  We kunnen tevens enquêtes organiseren waarin we u verzoeken te antwoorden op vragen over een waaier aan onderwerpen, gaande van persoonsgebonden informatie tot voorkeuren voor merken en producten.

3. Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?


We gebruiken de door ons verzamelde gegevens om de werking van onze onderneming te ondersteunen, reclame en publiciteit te voeren en ons bestaand Platform te verbeteren, nieuwe diensten te ontwikkelen en uw ervaringen in uw interactie met ons te verbeteren en te personaliseren. We gebruiken uw Persoonsgegevens tevens bij onze communicatie met u.

Waarvoor gebruiken we uw Persoonsgegevens?

 1. Om de werking van onze onderneming te ondersteunen en de werking van onze Diensten te garanderen.

  We gebruiken uw Persoonsgegevens om uw persoonlijke account bij TGTG aan te maken en te beheren en uw bestellingen te verwerken.

 2. Om uw ervaringen met onze diensten te personaliseren, onze Klanten beter te begrijpen en een beter inzicht in onze Klanten te verwerven.

  We gebruiken uw Persoonsgegevens bij analyses ten einde u relevante functionaliteiten te kunnen aanbieden. Zo kunnen we u bij voorbeeld een kaart of lijst van winkels in uw buurt tonen en aangeven welke winkels het meest voor u geschikt zijn.

  Op basis van uw interacties met het TGTG-Platform, uw aankoophistoriek, uw profielinformatie, uw voorkeuren en andere door u aan het TGTG-Platform meegedeelde inhoud kunnen we een profiel van u samenstellen.

  We verwerken deze informatie in het kader van ons gerechtvaardigd belang om het TGTG-Platform zelf en de ervaring van onze Klanten met het TGTG-Platform te verbeteren en om indien nodig de efficiënte uitvoering van de overeenkomst tussen u en de Winkel te garanderen.

 3. Om met u te communiceren en op uw vragen of verzoeken te antwoorden

  Wanneer u een account bij ons registreert, kan u kiezen om nieuws en berichten over ons en onze producten via e-mail en/of pushberichten te ontvangen. Indien u met het ontvangen van deze berichten instemt, kunnen we uw Persoonsgegevens en Andere Informatie gebruiken om met u over de door u aangekochte of gebruikte TGTG-producten of TGTG-Diensten te communiceren en u te informeren over andere producten, promoties en Diensten die u mogelijk kunnen interesseren. U kan uw communicatievoorkeuren te allen tijde via uw mobiele applicaties beheren.

  We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om te antwoorden op uw verzoeken om technische ondersteuning, online-diensten en productinformatie of om op andere communicatie van u met ons te antwoorden. Zo verkrijgen we onder andere toegang tot uw account ten einde uw verzoeken om technische ondersteuning te kunnen behandelen.

  Op uw verzoek gebruiken we tevens uw Persoonsgegevens om u in te schrijven op wedstrijden, programma’s of aanbiedingen. We kunnen uw Persoonsgegevens tevens gebruiken om u van promoties en andere bijzondere aanbiedingen op de hoogte te brengen.

  Onafhankelijk van uw instellingen met betrekking tot het ontvangen van e-mail en pushberichten kunnen we u berichten met betrekking tot de uitvoering van onze Diensten toezenden, zoals een herziening van onze (Algemene) Voorwaarden of dit Privacybeleid of andere formele mededelingen met betrekking tot producten of Diensten die u bij ons heeft aangekocht of gebruikt. Deze communicatie omvat tevens e-mails, pushberichten en tekstberichten wanneer een winkel één of meer van uw aankopen annuleert. Op die manier vermijden we dat u zich in een winkel aanbiedt en de door u gevraagde voeding niet beschikbaar is.

 4. Om gerichte reclame en marketing te voeren

  We gebruiken Persoonsgegevens en Andere Informatie om onze reclame- en marketingcampagnes te ondersteunen en u informatie over de producten en Diensten te verschaffen waarvan we denken dat ze het meest relevant voor u zijn.

  Met uw toestemming kunnen we u promotieberichten, marketinginformatie, reclameberichten en andere informatie toezenden die op basis van uw voorkeuren en sociale-mediareclame via sociale-mediaplatformen voor u interessant kunnen zijn. Daartoe behoren wedstrijden, sweepstakes en andere promotionele activiteiten. U kan te allen tijde TGTG verzoeken u dergelijk promotiemateriaal of promotionele informatie niet meer toe te zenden.

  We verwerken uw persoonsgebonden informatie voor de hierboven beschreven doeleinden op basis van ons gerechtvaardigd belang bij het ondernemen van marketingactiviteiten ten einde u producten aan te bieden die voor u interessant kunnen zijn.

 5. Om een betrouwbare en veilige gebruiksomgeving te creëren en in stand te houden

  We kunnen uw Persoonsgegevens gebruiken om fraude, spam, misbruik, veiligheidsincidenten en andere schadelijke activiteiten te detecteren en te voorkomen, om veiligheidsonderzoeken te voeren, voor risicobepalingen en om door u verschafte informatie of identificatie te verifiëren en de authenticiteit ervan na te gaan.

4. Waar worden uw Persoonsgegevens opgeslagen?


TGTG doet een beroep op meerdere derden-serviceproviders die ons ondersteunen bij het aanbieden van diensten met betrekking tot het TGTG-Platform. Serviceproviders kunnen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) gevestigd zijn. Elke overdracht van uw Persoonsgegevens verloopt overeenkomstig de toepasselijke wetgeving.

Deze providers hebben een beperkte toegang tot uw informatie bij het uitvoeren van de voormelde, door ons aan hen gevraagde taken en zijn contractueel verplicht deze informatie te beschermen en ze uitsluitend te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze openbaar is gemaakt en dit in overeenstemming met het onderhavige Privacybeleid. Alvorens uw informatie met derde partijen te delen, hebben we de noodzakelijke middelen ingezet om een efficiënte mate van gegevensbescherming te garanderen. Dit kan bij voorbeeld een overeenkomst op basis van de EU-modelbepalingen zijn (een set van door de Europese Commissie vastgelegde bepalingen).

5. Hoe lang worden uw Persoonsgegevens bewaard?


TGTG zal uw Persoonsgegevens bewaren zolang u een Account bij ons heeft of zolang het nodig is om u de Diensten te kunnen aanbieden. We bewaren en gebruiken uw Persoonsgegevens tevens indien dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, geschillen op te lossen en onze overeenkomsten uit te voeren.

6. Wie is verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens?


Too Good To Go ApS (“TGTG”) is de verwerker (controller) van de door u aan ons meegedeelde Persoonsgegevens en is verantwoordelijk voor uw Persoonsgegevens.

7. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?


Uw gegevens kunnen worden gedeeld binnen de ondernemingen van de TGTG-groep of met ondernemingen met een gemeenschappelijk eigendomsbelang of controlebelang (TGTG Group). We zullen uw gegevens nooit voor marketingdoeleinden doorgeven, verkopen of ruilen met derde partijen buiten de TGTG-groep. Aan derde partijen doorgegeven gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om u de voormelde diensten te verschaffen, bij voorbeeld mediadiensten, agentschappen voor de distributie van nieuwsberichten en kredietinformatiebureaus of incassobureaus voor het nagaan van een kredietrating, identiteitscontroles en invordering van schulden.

TGTG kan uw informatie, met inbegrip van persoonsgebonden informatie, openbaar maken aan rechtbanken, gerechtelijke of politiediensten of bevoegde derde partijen indien en in de mate dat we daartoe worden verplicht of daartoe wettelijk zijn bevoegd of indien een dergelijke openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is: (i) om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, (ii) om te voldoen aan wettelijke processen en procedures en te antwoorden op eisen of vorderingen tegen TGTG, (iii) om te antwoorden op gecontroleerde verzoeken met betrekking tot een strafrechtelijk onderzoek of vermeende of vermoede illegale activiteiten of andere activiteiten die ons, u of andere gebruikers van de TGTG-diensten wettelijk aansprakelijk kunnen stellen, (iv) om onze Dienstenvoorwaarden of andere overeenkomsten met Leden te doen naleven of toepassen of (v) om de rechten, het eigendom of de persoonlijke veiligheid van TGTG en haar Leden te beschermen.

8. Hoe beschermen we uw Persoonsgegevens?


We hebben technische en organisationele maatregelen genomen om uw gegevens tegen verlies, manipulatie en ongeoorloofde toegang tot uw gegevens te beschermen. We passen onze veiligheidsmaatregelen permanent overeenkomstig de technologische voortuitgang en ontwikkelingen aan. Met het oog op een zo veilig mogelijke aankoop met betaalkaart bij ons wordt alle informatie in versleutelde vorm verzonden. Dit betekent dat de informatie via een veilige verbinding wordt verzonden en externe partijen uw Persoonsgegevens niet kunnen lezen. Voor aankopen met betaalkaart werken we samen met Leveranciers van Betaaldiensten die voldoen aan de PCI-voorwaarden en die het ons mogelijk maken onmiddellijk bij uw bank na te gaan of de betaalkaart geldig is voor aankopen met betaalkaart. Onze Leveranciers van Betaaldiensten verwerken uw kaartgegevens overeenkomstig de internationale veiligheidsnormen PCI DSS, die werden ontwikkeld door de kredietkaartondernemingen VISA, MasterCard, Diners, American Express en JCB. Dit betekent dat uw kaartgegevens overeenkomstig zeer strenge veiligheidsnormen worden verwerkt. Wanneer u een aankoop met betaalkaart verricht, behouden we ons het recht voor uw identiteit te controleren.

9. Wat zijn uw rechten?

U kan alle in dit hoofdstuk beschreven rechten doen gelden door een bericht te sturen. Stuur ons een bericht via het contact formulier. Wij wijzen er u op dat we u mogelijk zullen vragen uw identiteit te verifiëren alvorens we uw verzoek verder verwerken.

9.1 Beheer van uw Informatie

Via de instellingen van uw Account kan u toegang verkrijgen tot bepaalde onderdelen van uw informatie en ze wijzigen. Indien u ervoor heeft gekozen om uw TGTG-Account aan een applicatie van een derde partij, bv. Facebook of Google, te koppelen, kan u uw instellingen wijzigen en de toelating voor de applicatie annuleren door de instellingen van uw Account te wijzigen. U bent zelf verantwoordelijk voor het up-to-date houden van uw persoonsgegevens.

9.2 Aanpassing van onjuiste of onvolledige informatie

U heeft het recht ons te verzoeken om een correctie van onjuiste of onvolledige persoonsgegevens die u zelf binnen uw TGTG-Account niet kan updaten.

9.3 Toegang tot gegevens en dragers

U heeft het recht ons om kopieën (in een gestructureerd, gebruikelijk en machine-leesbaar formaat) van uw aan ons meegedeelde persoonsgegevens te vragen en/of ons te verzoeken deze informatie aan een andere serviceprovider over te maken (indien technisch mogelijk).

9.4 Bewaren en wissen van gegevens

Over het algemeen bewaren wij uw persoonsgegevens zolang dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en ons en om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Indien u wenst dat wij uw informatie niet meer mogen gebruiken om u toegang te verlenen tot het TGTG-Platform, kan u ons verzoeken om uw persoonsgegevens te schrappen en uw TGTG-Account te sluiten. Indien u ons om een schrapping van uw persoonsgegevens verzoekt, wijzen wij u graag op volgende punten:

 • We kunnen bepaalde van uw persoonsgegevens bijhouden voor zover dit noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde commerciële belangen, zoals detectie en preventie van fraude en het verbeteren van de veiligheid.
 • We kunnen uw persoonsgegevens bijhouden en gebruiken voor zover dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Zo kan TGTG bij voorbeeld bepaalde van uw persoonsgegevens bijhouden om te voldoen aan haar fiscale verplichtingen en met het oog op wettelijke verklaringen en auditdoeleinden.
 • Informatie die u met anderen heeft gedeeld (bv. beoordelingen) kunnen op het TGTG-Platform voor het publiek beschikbaar blijven, zelfs nadat u uw Account heeft opgezegd. Daarnaast kunnen ook bepaalde kopieën van uw gegevens (bv. loggegevens) in onze database behouden blijven, zonder evenwel nog aan persoonsidentificatoren (personal identifiers) te zijn gekoppeld.
 • Omdat we het TGTG-Platform permanent beschermen tegen onopzettelijk of opzettelijk verlies en vernietiging, kunnen resterende kopieën van uw persoonsgegevens voor een beperkte periode mogelijk niet van onze back-upsystemen worden verwijderd.

9.5 Herroepen van uw toestemming en beperking van de verwerking

U kan uw toestemming te allen tijde herroepen door een bericht naar TGTG te zenden. Wij wijzen er u op dat de herroeping van uw toestemming geen invloed heeft op het wettelijke karakter van alle verwerkingsactiviteiten die op basis van de toestemming vóór de herroeping van de toestemming hebben plaatsgevonden.

9.6 Verzet tegen verwerking

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking door TGTG van uw persoonsgegevens. Indien u zich verzet tegen een dergelijke verwerking, zal TGTG uw persoonsgegevens niet langer verwerken, maar mogelijk tevens genoodzaakt zijn uw account te sluiten.

TGTG kan de verwerking van Persoonsgegevens om specifieke redenen voortzetten indien TGTG dwingende wettelijke redenen voor een dergelijke verwerking kan aantonen of indien een dergelijke verwerking voor het indienen, laten gelden of verdedigen van wettelijke of gerechtelijke eisen of vorderingen vereist is.

In de gevallen dat uw persoonsgegevens voor direct-marketing-doeleinden worden verwerkt, kan u te allen tijde TGTG verzoeken om de verwerking van uw gegevens voor deze direct-marketing-doeleinden stop te zetten door een bericht te zenden. Stuur ons een bericht via het contact formulier.

10. Overdracht van de onderneming

Indien TGTG betrokken is bij een fusie, overname, reorganisatie (WCO-procedure), verkoop van activa, faillissement of onvermogen, kunnen we onze activa gedeeltelijk of volledig verkopen, overdragen of delen, met inbegrip van uw gegevens met betrekking tot een dergelijke transactie of met het oog op een mogelijke dergelijke transactie (bv. due diligence-onderzoek). In dit geval zullen we u op de hoogte brengen alvorens uw persoonsgegevens worden overgedragen en een verschillend privacybeleid op uw persoonsgegevens van toepassing wordt.

11. Klachten

U heeft het recht klachten over de door TGTG uitgevoerde activiteiten met betrekking tot gegevensverwerking bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteiten in te dienen. De belangrijkste autoriteit voor TGTG is de “Danish Data Protection Agency” (Datatilsynet).

12. Verantwoordelijke voor de verwerking van Persoonsgegevens


Too Good To Go ApS

Lindgreens Allé 9, 1.

2300 København S

Denmark

CVR-no. 37561304 

Correspondentieadres: Lindgreens Allé 9, 1., 2300 København S


Heb je een vraag?

Stuur ons een bericht via het contact formulier , dan helpen we je zo snel mogelijk.


Versie Mei 25, 2018