Politiek

Het verminderen van voedselverspilling in de hele voedselketen vereist beleid en regelgeving, zowel op internationaal als op nationaal niveau. We willen deze verandering aansturen en de huidige praktijken helpen transformeren zodat we dichter bij een duurzaam voedselsysteem kunnen komen.

Tijdens de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in 2015 hebben alle landen ontwikkelingsdoel 12 formeel aangenomen om zo voor duurzame consumptie en productie te zorgen. Om daar in te slagen voor 2030, werd doel 12.3 ingevoerd: wereldwijd de voedselverspilling bij retail en consumenten per capita halveren en het voedselverlies in de productie- en bevoorradingsketen reduceren. Hierin worden de verliezen na de oogst ook meegenomen.

Het duurzame ontwikkelingsdoel van de VN

Voedselverspilling wordt niet alleen meer herkend als een ernstig probleem maar ook als een probleem dat kan worden opgelost. Het toenemende bewustzijn zorgt ervoor dat het probleem nu is opgenomen in de politieke agenda van een groeiend aantal landen wereldwijd.

We zijn begonnen om het beleid wat betreft houdbaarheidsetiketten te veranderen. We willen dat deze transparanter en makkelijker begrijpbaar worden voor iedereen. We blijven deze acties voeren in al onze markten.

Houdbaarheidsdata en etiketten

Too Good To Go publiceerde in Frankrijk haar eerste whitepaper over de problemen met houdbaarheidsdata en -etiketten. Houdbaarheidsdata zijn verantwoordelijk voor 10% van de voedselverspilling in Europa. We willen de aandacht vestigen op het huidige verwarrende systeem en zo aansporen tot verandering.

Lees meer

Heb je vragen over ons werk binnen de politiek
dan horen we graag van je.

Neem contact met ons op
80%

We willen samenwerken met overheden en beleidsmakers om het beleid dat voedselverspilling veroorzaakt te wijzigen. Onze ambitie is om impact te hebben op de politieke agenda van minstens 5 landen waar we actief zijn via eigen campagnes en initiatieven met partners.