Wat is voedselverspilling?

Voedselverspilling haalt het nieuws

Hoewel er veel onderzoek is gedaan naar het probleem, is er nog steeds geen duidelijke en consistente aanpak om voedselverspilling te definiëren en kwantificeren. We geven je dus graag verschillende interpretaties en onze eigen kijk erop.


Definities

  • “Voedselverlies”: een vermindering in de kwantiteit en kwaliteit van landbouwkundige, bos- en visserijproducten die bestemd zijn voor menselijke consumptie en uiteindelijk niet door mensen worden gegeten. Voedselverlies komt voor in de voedselketen van productie, oogst, verwerking na de oogst tot opslag en verwerking en tijdens het transport  (FAO, 2017)
  • “Voedselverspilling”: voedsel dat geschikt is voor menselijke consumptie en dat wordt weggegooid of bederft op consumentenniveau; ongeacht de oorzaak (HLPE, 2014)
  • “Voedselverspilling en -verlies”: een vermindering op alle niveaus in het voedselsysteem van productie tot consumptie, in massa en/of kwaliteit, van voedsel dat oorspronkelijk was bestemd voor menselijke consumptie, ongeacht de oorzaak (FAO, 2017)

Er is geen goede of foute definitie. Om dingen simpel te houden, hebben we besloten om het hele probleem van boer tot bord te omschrijven met één term: Voedselverspilling


Hoeveel is oneetbaar of onvermijdbaar?

Hier is geen duidelijk antwoord op. Onvermijdbaar voedselafval vloeit voort uit voedselonderdelen die niet eetbaar zijn, zoals vleesbotten, eierdoppen of ananasschil  (Buchner et al. 2012).

Hoewel de vraag of voedsel eetbaar is cultuursafhankelijk is, is er geen eenduidig beeld van hoeveel voedselafval (in procenten) er eigenlijk eetbaar is van alle voedselproducten die worden weggegooid. De meeste onderzoekers en statistici besluiten daarom om al het voedselafval (eetbaar en niet eetbaar) mee te nemen in hun schattingen.

Wij zijn van mening dat er voor alle onderdelen van voedselproducten (kort gezegd: het hele voedselproduct) hulpmiddelen nodig zijn in de keten en ieder onderdeel uiteindelijk schadelijke neveneffecten kan hebben als het terechtkomt op een vuilnisbelt. Alle voedselproducten die worden weggegooid, eetbaar of niet eetbaar, leiden tot problemen voor onze aarde.


Hoe kwantificeren we dit?

De berg afval wordt steeds hoger! 44% van het wereldwijde afval bestaat uit voedsel en plantaardig materiaal, waarvan een groot gedeelte voedselafval betreft  (World Bank, 2018).


Uitgedrukt in gewicht:

  • Circa een derde van al het voedsel dat ieder jaar wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, wordt verloren of verspild (Gustavsson et al., 2011) — circa 1,6 miljard ton (BCG, 2018)
  • Dit betekent dat we jaarlijks circa 51 ton per seconde verspillen (BCG, 2018)
  • Voedselverspilling zal met een derde toenemen vóór 2030. 2,1 miljard ton voedsel zal worden verloren of weggegooid; dit staat gelijk aan 66 ton per seconde (BCG, 2018)


Uitgedrukt in kilocalorieën:

  • Op dit moment wordt een van de vier voor de mens bestemde voedselcalorieën niet door mensen geconsumeerd (Lipinski et al., 2013)
  • Dit betekent dat naar schatting 25% van de voedselcalorieën in de wereld wordt verloren of verspild (Lipinski et al., 2013)