Waarom wordt voedsel verspild?

De voedselketen

Tegenwoordig wordt voedsel over langere afstanden en naar verschillende continenten getransporteerd. Dit betekent dat de eindconsument niet in verbinding staat met de bron en dat de voedselketen steeds langer en gefragmenteerder wordt. Voedselverspilling is in vele opzichten een systematisch probleem, in plaats van de fout van slechts één entiteit. Om tot een oplossing te komen, zullen de verschillende aandeelhouders in harmonie moeten samenwerken.


Voedselverspilling vindt plaats in alle fasen van boer tot bord

Terwijl voedsel de hele weg van producent naar consument aflegt, doorloopt het verschillende fasen. Er zijn veel verschillende redenen waarom voedsel verloren gaat of wordt verspild in deze verschillende fasen, maar deze kunnen worden samengevat in (BCG, 2018):

  • Gebrek aan bewustzijn over het probleem en de beschikbare oplossingen
  • Inefficiënties in de toeleveringsketen
  • Zwakke samenwerking in de waardeketen
  • Onvoldoende regelgeving

Om meer te weten te komen over de uitdagingen waar iedere aandeelhouder mee te maken heeft in de voedselketen, kun je hier meer informatie raadplegen:


Productie

Meer informatie


Verwerking en opslag

Meer informatie


Verwerking en verpakking

Meer informatie


Distributie en verkoop

Meer informatie


Consumptie

Meer informatie