FAQ

We krijgen veel vragen over voedselverspilling, Too Good To Go en de Movement. In deze FAQ vind je een aantal van de veelgestelde vragen. Voor meer informatie over voedselverspilling verwijzen we je graag naar onze kennisdatabank.


Over voedselverspilling


Wat is voedselverspilling?

Voedselverspilling is het weggooien van voedsel dat nog prima eetbaar is. Er gaat voedsel verloren of het wordt weggegooid in de voedselketen, van boer tot aan bord. Niet alleen het eten zelf wordt verspild, maar ook alle hulpbronnen die voor de productie nodig zijn, zoals water, land en arbeid. Voedselverspilling is schadelijk voor het milieu. Onder “Waarom is het een probleem?” vind je meer informatie over de omvang van het probleem.


Hoe groot is het voedselverspillingsprobleem?

Helaas is het een gigantisch probleem! Jaarlijks wordt een derde van al het voedsel dat wereldwijd voor menselijke consumptie wordt geproduceerd, verspild. Volgens het meest recente cijfer wordt er ieder jaar 1,6 miljard ton aan voedsel verspild met een totale waarde van circa 1,2 biljoen dollar. Dit vertegenwoordigt 8% van de wereldwijde broeikasgasemissies. Als voedselverlies en -verspilling een land zou zijn, zou het de derde grootste bron van broeikasgasemissie zijn, na China en de Verenigde Staten.

In sommige landen gaat meer dan 40% van het geproduceerde voedsel verloren of wordt het verspild ergens in de toeleveringsketen. Voedselverspilling is een complexe zaak, maar we zijn ervan overtuigd dat het probleem op te lossen is. Volgens de Boston Consulting Group zullen voedselverlies en -verspilling naar schatting in 2030 een hoeveelheid van 2,1 miljard ton aantikken. Dit klinkt nog schrikbarender als je bedenkt dat circa 870 miljoen mensen wereldwijd in hongersnood leven en/of ondervoed zijn.


Wat voor soort voedsel wordt er wereldwijd het meeste verspild?

Fruit en groenten - met een totaal van 41% van de cumulatieve hoeveelheid voedselafval (1,6 miljard ton). Daarna komt maïs, gevolgd door wortelen en knollen. Bekijk de cijfers hier.


Wie is er verantwoordelijk voor al die voedselverspilling?

Niemand ziet voedsel graag verspild worden, maar in werkelijkheid wordt er regelmatig voedsel weggegooid door bedrijven en gezinnen. Voedselverspilling is een complexe zaak waar veel partijen bij betrokken zijn. Voedselverspilling komt vaker voor in welvarende en ontwikkelde landen en is het gevolg van een hogere voedselbeschikbaarheid en een grotere voedselveiligheid.


Hoe ziet de toekomst eruit?

Naar verwachting zal de jaarlijkse hoeveelheid voedselafval in 2030 de 2,1 miljard ton aantikken. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, moeten we bewustzijn creëren over voedselverspilling. Met dit in het achterhoofd streven we ernaar om zo snel mogelijk te groeien, zodat we deze boodschap kunnen verspreiden, onze kennis kunnen delen en mensen kunnen ondersteunen bij hun acties tegen voedselverspilling.


Over Too Good To Go


Wat is Too Good To Go?

Too Good To Go bestrijdt voedselverspilling vooral via onze app. Hierin worden gebruikers gekoppeld aan winkels en restaurants die aan het einde van de dag voedsel over hebben. We zijn een internationaal bedrijf en onze grotere missie is iedereen te inspireren en stimuleren om maatregelen te treffen tegen voedselverspilling.  


Samen gaan we de strijd aan tegen voedselverspilling.

We zouden graag zien dat iedereen maatregelen treft tegen voedselverspilling en de app is een gemakkelijke manier voor mensen om iets goeds te doen en er iets voor terug te krijgen. Het levert eigenlijk voor iedereen winst op: klanten krijgen heerlijk eten voor een aantrekkelijke prijs, onze partners produceren minder afval en komen in contact met nieuwe klanten, en de afvalvermindering heeft een positieve invloed op het milieu. Win-Win-Win! 

Ontdek meer in deze video: De voedselverspillingsrevolutie.


Hoe is het allemaal begonnen?

Het idee kwam tot stand toen een van de bedrijfsoprichters prima voedsel weggegooid zag worden na een buffet. Voedsel dat eigenlijk 'too good to go' was. Het idee groeide en een aantal technische Europese ondernemers sloegen de handen ineen en kwamen met onze oplossing, een oplossing die nu zo eenvoudig lijkt! Tegenwoordig zijn we de grootste voedselverspillingsapp ter wereld.


Hoe werkt het?

We helpen winkels en restaurants om hun voedseloverschotten via onze gratis smartphone-app te verkopen. Klanten kiezen een restaurant of winkel, bestellen een 'Magic Box' met overgebleven producten tegen een gereduceerde prijs en halen hun bestelling vervolgens op het aangegeven tijdstip in de winkel. Bekijk deze video waarin het concept in detail wordt uitgelegd: fight food waste – save great food.


Hoe draagt Too Good To Go bij aan de strijd tegen voedselverspilling?

Iedere geredde maaltijd zorgt ervoor dat er minder CO2 in ons milieu terechtkomt. Als voedsel op de vuilnisbelt belandt om te decomposteren of wordt verbrand in ovens, komt er een gigantische hoeveelheid broeikasgas vrij dat schadelijk is voor de atmosfeer en tot klimaatverandering leidt.

Ook hebben we een wereldwijde voedselverspillingsbeweging gelanceerd waarmee we proberen de vier basispijlers van de samenleving te beïnvloeden: huishoudens, bedrijven, onderwijs en politiek.


Wat is onze missie?

Het is onze missie om iedereen te inspireren en stimuleren om maatregelen te treffen tegen voedselverspilling. We willen dat mensen de waarde van onze hulpbronnen inzien en onze aarde beschermen. Dit vereist bewustzijn, meer kennis over voedsel en wereldwijde oplossingen op alle niveaus, van consumenten tot bedrijven en alles eromheen. We zijn ervan overtuigd dat het creëren van een wereldwijde beweging onze impact groter zal maken en tot grote vooruitgang zal leiden in onze strijd tegen voedselverspilling en de reductie van CO2-uitstoot.


Wat is een Waste Warrior?

Een Waste Warrior is iemand die zijn/haar aandeel levert om afval te verminderen. Als je dit leest, voel je je hopelijk aangesproken! We zijn ontzettend dankbaar dat we 's werelds grootste community van Waste Warriors hebben opgebouwd op ons platform. Zonder hen zijn we nergens!


Hoeveel maaltijden hebben jullie wereldwijd gered?

69.090.199


Met hoeveel partners werken jullie wereldwijd samen?

85.814


Hoeveel gebruikers hebben jullie wereldwijd?

36.134.203


Hoe groeien we zo snel?

Voedselverspilling is een wereldwijd probleem. Waar afval is, is ook een kans om voedsel te besparen. We willen zo snel mogelijk groeien. Dit is mogelijk, omdat we dezelfde oplossing in ieder land kunnen aanbieden. We hebben geleerd hoe we ons concept in een nieuw land effectief, succesvol en snel kunnen lanceren!


Wat maakt ons bedrijf uniek?

Het win-win-win-model is in onze ogen heel uniek. We hebben een bedrijf opgezet dat een gigantisch probleem aan de kaak stelt en waarvan alle betrokkenen profiteren: de consumenten, de partners en het milieu.

Intern spreken we altijd over 'mission, movement en magic'. Onze 'mission' is dat we dit doen om voedselafval te verminderen en een positieve bijdrage te leveren aan het milieu. 'Movement' staat voor een community van Waste Warriors. En 'magic' is onze persoonlijkheid die we aan al onze activiteiten toevoegen; we hebben graag plezier!


Wat gebeurt er op de verschillende afdelingen van Too Good To Go?

De dagelijkse routine op iedere afdeling varieert en geen enkele dag is hetzelfde bij Too Good To Go.

We hebben een heel sterk team van Waste Warriors, verdeeld over de verschillende afdelingen, waaronder:

  • Tech: een van onze grootste teams. Ze werken continu aan de verbetering van onze producten. De focus ligt op de app, de interface waarvan de winkels en partners gebruikmaken en de interne tools die de dagelijkse werkzaamheden vergemakkelijken voor alle medewerkers van Too Good To Go. Het team bestaat uit ontwerpers, productontwikkelaars en de technici die zorgen voor de codering.
  • Marketing: in al onze landen hebben we geweldige marketeers die ons merk promoten, bewustzijn creëren over het voedselverspillingsprobleem en betrokken zijn bij onze community.
  • Operations: deze Waste Warriors houden zich bezig met het verbeteren en optimaliseren van onze workflow en ondersteunen de andere afdelingen bij verschillende uitdagingen, zodat we nog beter worden in het bestrijden van voedselverspilling.
  • Data: onze slimme data-analisten geven ons meer inzicht in ons bedrijf en de stand van zaken. Ze optimaliseren interne processen door data te analyseren op het gebied van consumentengedrag, levering van drivers, verkoop en ontwikkeling van nieuwe markten.
  • Success: dit is ons klantenserviceteam. Dit zijn ook de mensen die contact hebben met onze partners en klanten om ervoor te zorgen dat alles zo soepel mogelijk verloopt.
  • Sales: de Warriors die nooit slapen. Deze mensen werken onuitputtelijk aan het werven van nieuwe zakelijke partners die hun voedseloverschotten willen verkopen en een positieve bijdrage willen leveren aan het milieu.
  • Movement: op onze nieuwste afdeling werken deskundige Waste Warriors die het bedrijf helpen om op nieuwe manieren aandacht te vragen voor voedselverspilling.


Welke invloed heeft Mette Lykke gehad als CEO?

Mette werd in juni 2017 aangesteld als CEO en heeft een cruciale rol gespeeld in onze succesvolle ontwikkeling. Haar passie en ervaring hebben ons tot dit punt gebracht en zullen ons houvast blijven geven in de toekomst. Daar zijn we dankbaar voor.


Onze uitbreiding


Hoe kiezen jullie een nieuwe markt?

We hebben duidelijke criteria die we analyseren en beoordelen als we een nieuwe markt overwegen. Deze analyse leidt tot een score en op basis daarvan maken we een inschatting van de uitdagingen en de beste manier om hiermee om te gaan. 

Ons interne onderzoeksteam brengt ook de marktkansen in kaart, afhankelijk van verschillende factoren (mobielpenetratie, voedselregelgeving, omvang...). We maken ook gebruik van externe bronnen en lokale netwerken om het potentieel van markten in kaart te brengen.


Wat is de eerste stap voor het lokale team bij de lancering van een nieuwe markt?

Na een grondige verkenning, volgen we een GTM-plan. De eerste stap is het vinden van een lokaal managementteam dat een concurrerend team kan opzetten voor onze oplossing.

We maken ook gebruik van alle beschikbare hulpmiddelen, zoals lokale netwerken, om zoveel mogelijk activiteiten en informatie in kaart te brengen en verder te ontwikkelen.


Wat zijn de voordelen van een hoofdzakelijk app-gestuurd bedrijf?

Schaalbaarheid, gemak en innovatiemogelijkheden behoren tot de grootste voordelen.


Waar lopen jullie tegenaan in de meer ontwikkelde markten?

Op dit moment lopen we nergens specifiek tegenaan in de meer ontwikkelde markten. We zijn ons ervan bewust dat onze groeicurve op een bepaald punt zal afvlakken en dat we tegen die tijd extra initiatieven paraat zullen moeten hebben.